KANCELARIA VIP
Profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych
Skontaktuj się z nami!
Dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej
 Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej do programów pomocowych UE 

1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko,
2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,
4. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,
5. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej,
6. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową,
7. Fundusze Europejskie dla Rybactwa,
8. Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej),
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

16 programów regionalnych:
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,

● zbadanie potrzeb inwestycyjnych,
● dokonanie wstępnej oceny formalnej i merytorycznej projektu oraz dobór odpowiedniego, programu pomocowego,
● przygotowanie wniosku aplikacyjnego do funduszy unijnych (wnioski aplikacyjne, załączniki do wniosków, studia wykonalności, biznesplany, analizy ekonomiczno – finansowe),
● nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu aplikacyjnego (odpowiedzi na pisma instytucji, odwołania),
● rozliczanie projektu (przygotowanie wniosków o zaliczkowanie, płatności pośrednie i płatność końcową),
● opracowanie sprawozdań z realizacji działań podjętych w projekcie.


Serwis consultingowy dla jednostek samorządu terytorialnego

Opiekę konsultantów firmy ds. pozyskiwania funduszy unijnych
Nasza oferta skierowana jest do:

● samorządów (powiatów, gmin, województw – Urzędów Marszałkowskich),
● przedsiębiorców,
● szkół wyższych,
● organizacji pozarządowych.

Rozliczanie dotacji

Skontaktuj się z nami!
Większość naszych klientów
otrzymała dofinansowanie. Sporządzamy wnioski unijne, dokumenty strategiczne, ekspertyzy, sprawozdania z osiągnięcia wskaźników, przygotowanie wniosku aplikacyjnego do funduszy unijnych, studium wykonalności dla projektu czy rozliczamy finansowo dotację. Współpracujemy z biurami projektowymi, a także z audytorami energetycznymi, rozliczamy datację z programu czyste powietrze. Chcemy, aby nasza oferta była profesjonalna i kompleksowa.
Skontaktuj się z nami!
Design by KMProjekt.pl