KANCELARIA VIP
Profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych
Skontaktuj się z nami!
Analizy i controlling
Analizy finansowe sporządzane okresowo w postaci raportów, a dotyczące poszczególnych grup składników:

● aktywów i pasywów,
● przychodów i kosztów,
● przepływów pieniężnych,
● wskaźników ekonomicznych firmy,
● trendów zmian w/w składników,
● znajdowanie przyczyn zmian,
● rekomendacje w zakresie działań korygujących odchylenia od planu.

Opracowywanie symulacji wyników finansowych i podatkowych.
Przeprowadzanie kontroli zleconych przez kierownictwo firmy.
Opracowywanie raportów, szablonów i ustawień programowych.
Opracowania planów budżetowych.
Monitorowanie oraz bieżące analizowanie realizacji i odchyleń planów budżetowych.
Opracowywanie innych zestawień i wskaźników według umówionych formatów.
Skontaktuj się z nami!
Większość naszych klientów
otrzymała dofinasowanie. Tworzymy także dokumenty strategiczne, ekspertyzy czy sprawozdania z osiągnięcia wskaźników. Współpracujemy z biurami projektowymi a także z audytorami energetycznymi. Chcemy aby nasza oferta była profesjonalna i kompleksowa.
Skontaktuj się z nami!
Design by KMProjekt.pl