KANCELARIA VIP
Profesjonalne doradztwo i pomoc w pozyskaniu funduszy zewnętrznych
Skontaktuj się z nami!
AKTUALNOŚCI
Dotacje dla sektora HORECA 2024

Przedsiębiorstwa z sektora HORECA mogą otrzymać wsparcie w ramach pomocy de minimis:

● maksymalny poziom dofinansowania: 90%
● maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji: 600 000,00zł
● minimalna kwota dotacji: 50 000,00zł
● maksymalna kwota dotacji: 540 000,00zł
● VAT jest kosztem niekwalifikowalnym
● okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy
● realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz zakończyć nie później niż 31.01.2026 r.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% (spadek obrotów należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020, lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019, lub 2020, jeżeli działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019).


TERMINY: Przewidywane rozpoczęcie naboru wniosków: maj 2024 r.
- SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY DOTACJI HORECA -
Większość naszych klientów
otrzymała dofinasowanie. Tworzymy także dokumenty strategiczne, ekspertyzy czy sprawozdania z osiągnięcia wskaźników. Współpracujemy z biurami projektowymi a także z audytorami energetycznymi. Chcemy aby nasza oferta była profesjonalna i kompleksowa.
Skontaktuj się z nami!
Design by KMProjekt.pl