CEL
Celem naszej Kancelarii jest profesjonalne prowadzenie obsługi finansowo-księgowej podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich wielkości oraz profilu działalności. Zapewniamy, iż współpraca z naszą firmą pozwoli Państwu zwiększyć efektywność działania, zmniejszyć koszty działalności, a po...
KADRA
Wysoki standard świadczonych usług zapewnia zespół pracowników i współpracowników złożony z osób o wysokich kwalifikacjach zdobytych dzięki doświadczeniom uzyskanym na stanowiskach kierowniczych w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz wykształceniu osiągniętym na ren...
O NAS
Certyfikat kwalifikowany uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów RP uzyskaliśmy w 2010 roku. Działem projektowym UE zajmuje się kadra z długoletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji. Naszą ofertę, oprócz tradycy...